Phong trào trong âm nhạc là gì?{h1}
Editor Choice
Lấy máy ghi âm khi trưởng thành
Lấy máy ghi âm khi trưởng thành
Liên hệ với tác giả Xác định câu hỏi Có hai câu trả lời có thể có cho câu hỏi này, tùy thuộc vào ý nghĩa mà người ta giả sử cho từ Phong trào. Nếu nó được hiểu theo nghĩa của một sự thay đổi lớn về mặt văn hóa, thì âm nhạc đã trở thành một loạt các phong trào trong lịch sử của nó, bao gồm cả những chủ nghĩa cổ điển, chủ nghĩa lãng mạn và chủ nghĩa hiện đại. Tuy nhiên, nhiều khả năng người hỏi đã nghĩ đến việc phân chia các bản nhạc lớn hơn thành các phần thường (nhưng không phả