10 điều mọi cô gái cần mang đến Coachella{h1}
Editor Choice
Lấy máy ghi âm khi trưởng thành
Lấy máy ghi âm khi trưởng thành
Liên hệ với tác giả Cuối cùng, mùa lễ hội đã đến với chúng ta! Điều đó có nghĩa là Coachella ở ngay góc phố. Với Coachella chỉ còn vài tháng nữa, bây giờ là thời điểm hoàn hảo để tập hợp tất cả các vật phẩm bắt buộc bạn cần cho lễ hội. Nhờ danh sách tổng thể này, việc quyết định những gì cần đóng gói chưa bao giờ dễ dà