Fender Artist Series Telecasters: Brad Paisley vs Richie Kotzen{h1}
Editor Choice
Album nhạc rock bị lãng quên: Ramones, "Animal Boy
Album nhạc rock bị lãng quên: Ramones, "Animal Boy
Liên hệ với tác giả Đầu tiên là Esquire, nhưng nó có một số vấn đề cần giải quyết. Thứ hai, đến Broadcaster, nhưng có những vấn đề pháp lý với cái tên, và thứ này đã trở thành 'Nocaster', và cuối cùng, Telecaster. Tele trở thành cây guitar điện cơ thể rắn, thành công, đầu tiên được sản xuất hàng loạt. Telecaster luôn gắn liền với âm nhạc đồng quê và phương tây, và vào giữa những năm 1960, nh