Egwu nkwa ndi Igbo: Nhạc cụ và nhạc cụ truyền thống Igbo{h1}
Editor Choice
10 cây guitar bass tốt nhất cho người mới bắt đầu dưới $ 200
10 cây guitar bass tốt nhất cho người mới bắt đầu dưới $ 200
Liên hệ với tác giả Trống nồi Người Igbo Nigeria may mắn có truyền thống, văn hóa và ngôn ngữ tuyệt vời. Đất nước này được chia thành ba nhóm dân tộc chính là Yoruba, Igbo và Hausa. Các nhóm dân tộc khác nhau tạo ra sự đa dạng văn hóa trên toàn quốc. Ở miền nam Nigeria chúng tôi có người Igbo, một nhóm dân tộc lớn nói