Một cuộc phỏng vấn với Synthwave Creator Synthie dB Shock{h1}
Editor Choice
Lấy máy ghi âm khi trưởng thành
Lấy máy ghi âm khi trưởng thành
Liên hệ với tác giả Synthie dB Shock (phát âm là Synthie Decibel Shock) là một nhà sản xuất synthwave, người tự mô tả "nỗi ám ảnh không lành mạnh với synths tương tự", người có nét độc đáo của riêng mình đối với âm thanh synthwave. Trong một email, cô ấy nói với tôi về cách cô ấy tạo ra âm n