Top 5 Guitar phong cách Telecaster linh hoạt nhất{h1}
Editor Choice
100 bài hát tình yêu hay nhất thập niên 80
100 bài hát tình yêu hay nhất thập niên 80
Liên hệ với tác giả Các Telecaster gốc, thần búa của Honkey Tonk Leo Fender rõ ràng có ý định hai điều với những gì đã trở thành Fender Telecaster. Anh dự định sẽ tạo ra cây guitar điện cơ thể rắn thành công đầu tiên, và anh dự định nó sẽ được sản xuất hàng loạt dễ dàng. Rằng anh ấy đã thành công trên cả hai điểm là vượt quá câu hỏi. Ông Fender đã sửa