Bảy album "chưa hoàn thành" có ảnh hưởng{h1}
Editor Choice
100 bài hát tình yêu hay nhất thập niên 80
100 bài hát tình yêu hay nhất thập niên 80
Liên hệ với tác giả Viết một album rất giống như viết một cuốn sách. Đôi khi "cuốn sách" đó là một loạt các chương được thiết kế để liên kết với nhau để kể một câu chuyện và những lần khác, chúng gần giống với một tuyển tập truyện ngắn hoặc thơ. Đối với mỗi cuốn sách đã hoàn thành, được chỉnh sửa và xuất bản trên kệ thư viện, có ít n