Mối quan hệ chính và nhỏ trong âm nhạc và Vòng tròn thứ năm{h1}
Editor Choice
Lấy máy ghi âm khi trưởng thành
Lấy máy ghi âm khi trưởng thành
Liên hệ với tác giả Chìa khóa trong âm nhạc là gì? Khi chúng ta nói một bài hát hoặc sáng tác nằm trong một khóa cụ thể, điều đó có nghĩa là nó được sáng tác chủ yếu từ các nốt thuộc về một quy mô lớn hoặc nhỏ cụ thể. Nhạc sĩ hoặc nhà soạn nhạc cũng sẽ đối xử với các ghi chú quy mô nhất định quan trọng hơn những người khác. Ví dụ, âm nhạc trong phím C chính sẽ có nhiều nốt C và hợp âm chính C ở những vị trí quan trọng, chẳng hạn như