Một cuộc phỏng vấn với Benny Rose của Synthwave Band Neon Arcadia{h1}
Editor Choice
Lấy máy ghi âm khi trưởng thành
Lấy máy ghi âm khi trưởng thành
Liên hệ với tác giả Benny Rose là một trong những thành viên sáng lập của ban nhạc synthwave Neon Arcadia. Ban nhạc mô tả âm nhạc của họ là "synthwave đáp ứng âm nhạc trò chơi video không có quy tắc." Tôi đã nói chuyện với Benny về cách ban nhạc ra đời, cách tiếp cận của họ để tạo ra âm nhạc và quan điểm của anh ấy về bối cảnh tổng hợp. KM: Làm thế nào mà neon Arcadia trở thành một dự án? Benny Rose: Neon Arcadia bắt đầu như một dự