The Fender American Professional Telecaster Deluxe HH ShawBucker so với Gibson Les Paul Studio truyền thống{h1}
Editor Choice
Lấy máy ghi âm khi trưởng thành
Lấy máy ghi âm khi trưởng thành
Liên hệ với tác giả Có lẽ bạn là một người đã chơi được một lúc. Bạn có thể có một cây guitar điện cấp trung cấp đẹp. Bạn chắc chắn có thể chơi một chút, và bạn có kế hoạch để giữ nó trong nhiều năm tới. Thực sự, bạn không thể tưởng tượng việc không chơi guitar, ngay cả khi nó chỉ ở trong chính ngôi nhà của bạn. Thật là thư giãn. Đó có thể là bạn nghiêm túc về điều đó, đây không chỉ là điều bạn dự định làm cho vui. Bạn ch