Rosalyn Dennett: Hồ sơ Fiddler Canada{h1}
Editor Choice
Album nhạc rock bị lãng quên: Ramones, "Animal Boy
Album nhạc rock bị lãng quên: Ramones, "Animal Boy
Liên hệ với tác giả Âm nhạc Fiddle đã định hình Rosalyn Dennett trong phần lớn cuộc đời cô. Cả hai cha mẹ cô đều chơi nhạc truyền thống Ailen và câu đố của mẹ cô có ảnh hưởng đặc biệt đến Rosalyn. Giáo viên fiddle của cô bắt đầu chương trình Frontier Fiddlers gửi giáo viên fiddle đến các cộng đồng First Nations trên khắp Manitoba. Anh ấy dạy cô ấy một số tiết mục truyền thống của Canada. Những chuỗi khác nhau kết hợp thành